Đỗ Thoa

/Đỗ Thoa

Đỗ Thoa

Kiến Trúc Sư

Kiến trúc sư cần lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của khách hàng nhưng không phải là người đưa ra phương án để minh họa, chiều theo ý thích của chủ đầu tư bất chấp mọi điều kiện.

 

Kiến trúc sư cần lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của khách hàng nhưng không phải là người đưa ra phương án để minh họa, chiều theo ý thích của chủ đầu tư bất chấp mọi điều kiện.

 

0328 741 222