Nguyễn Hoài Nam

/Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

Kiến Trúc Sư

Tốt nghiệp Đại học xây dựng Hà Nội với 3 năm kinh nghiệm trong ngành Thiết kế Nội thất. Nam chuyên phụ trách về mảng bổ kỹ thuật cũng như bóc tay khối lượng

 

 

Tốt nghiệp Đại học xây dựng Hà Nội với 6 năm kinh nghiệm trong ngành Thiết kế Nội thất. Nam chuyên phụ trách về mảng bổ kỹ thuật cũng như bóc tay khối lượng

 

 

0328 741 222