Nguyễn Minh Nghĩa

/Nguyễn Minh Nghĩa

Nguyễn Minh Nghĩa

Kiến trúc sư

Đối với tôi, Thiết kế Nội thất vốn là công việc không có chuẩn mực! Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến không gian sống thì cái cần quan tâm nhất chính là con người sống trong không gian đó.

 

0328 741 222