Vũ Đình Hùng

/Vũ Đình Hùng

C.E.O

Vũ Đình Hùng

Là C.E.O trẻ vởi khả năng điều hành , và kinh nghiệm 5 năm trong nghề thiết kế

Ông đã học qua 5 năm chuyên ngành nội thất , là một người có tâm trong nghề ,

 

 

 

 

Là C.E.O trẻ vởi khả năng điều hành , và kinh nghiệm 5 năm trong nghề thiết kế

Ông đã học qua 5 năm chuyên ngành nội thất , là một người có tâm trong nghề ,

 

 

 

 

0328 741 222